Notaris

Wat doet een notaris?

Een notaris is een persoon die mensen helpt om tot een rechtsgeldige en bindende afspraak te komen. Dit kan bijvoorbeeld bij de verkoop of koop van je huis, of voor het opstellen van een samenlevingscontract. Ook is hij de aangewezen persoon die een akte voor een testament kan opstellen. Hij zal altijd letten op de belangen van alle betrokkenen. De afspraken die bij hem worden gemaakt, worden allemaal vastgelegd in een notariële akte. Hij is deskundig, onafhankelijk en vooral onpartijdig. Wanneer er in een later stadium twijfel ontstaat, zal een notariële akte duidelijkheid verschaffen.

De opleiding

Je kunt niet zomaar notaris worden. Er gaat een uitgebreide studie aan vooraf. De opleiding van een notaris omvat een vier jarige studie notarieel recht. In Nederland kun je aan vijf universiteiten notarieel recht studeren. Het Broederschap de Notariële Studenten is het overkoepelende orgaan van verschillende notariële studieverenigingen. Het benoemen tot notaris kan worden gedaan als een kandidaat-notaris een drie jaar durende post-doctorale opleiding heeft afgerond. Voor het benoemen zal hij eerst minimaal 6 jaar werkervaring moeten hebben opgedaan in het notariaat.

De werkterreinen van een notaris

Voor sommige situaties ben je verplicht om het door een notaris vast te laten leggen. In andere gevallen kan het raadzaam zijn. Er kunnen ook veranderingen plaatsvinden in de familie of in een bepaalde situatie.

- Je bent verplicht om naar een notaris te gaan wanneer je een testament laat opstellen.

- Ook voor het opstellen van partnerschapsvoorwaarden of huwelijkse voorwaarden moet je laten vastleggen door een notaris.

- Wil je een periodiek schenkingsovereenkomst laten opstellen, dan zal daar ook een notaris voor benaderd moeten worden.

- Het is ook raadzaam een notaris te benaderen voor het opstellen van een samenlevingscontract of levenstestament.

- Ook moet worden vastgelegd hoe de verdeling en afhandeling van een erfenis is.

- Kopen of verkopen van een woning of bedrijfspand

Je bent wettelijk verplicht het kopen of verkopen van een woning of een bedrijfspand te laten vastleggen door de notaris. Een notaris zal de koper en verkoper begeleiden. De afspraken die gemaakt worden door de koper of verkoper worden bindend door de notaris in aktes vastgelegd. Ook zal een notaris een executieveiling begeleiden.

Wanneer er een gebouw wordt opgedeeld in meerdere appartementen zal dat ook door de notaris worden vastgelegd.

Onderneming

Wanneer er veranderingen zijn in je onderneming of je wilt wat vast laten leggen, dan kan daarvoor de notaris de aktes opmaken. De notaris zal daarbij altijd goed kijken naar de privé situatie. Hij legt afspraken vast die gemaakt worden over de rechtsvorm die voor een onderneming belangrijk is. Hij maakt wijzigingen in de statuten en in eigendom. Ook kunnen er wijzingen plaatsvinden in aandelen. Een notaris is dus een belangrijk persoon bij vele situaties. Neem contact op met Roeda Netwerk Notarissen voor meer informatie.


Delen