Het familierecht: verschillende mensen en geschillen tussen mensen

Het familierecht: verschillende mensen en geschillen tussen mensen Verschillende rechtsgebieden Een complexe samenleving heeft een al net zo complex bestuur en rechtspraak nodig om alles in goede banen te leiden. In Nederland kennen we een wetgevende macht, een uitvoerende macht en een rechterlijke macht. De scheiding van deze machten is ooit bewust ingesteld. Ondanks dat de rechterlijke macht een overheidsapparaat is kan deze een besluit van het dagelijks bestuur toetsen aan de wet en eventueel maatregelen treffen. [Meer lezen]